Banna ba nyehlisa tšea Ha Motjoka

KABELO MASOABI

TEYATEYANENG -Basali ba Ha Motjoka ba seboko ka banna ba motse bao ba ba hlalosang ba sitoa ho hula teu ho hlaola botlokotsebe bo atetseng motse.Ba llang ke basali bao e leng litho tsa komiti ea mahokela ao mosebetsi oa oona e leng ho loantša litlolo-tsa-molao ka mefuta le ho netefatsa hore khotso e’a rena motseng oo o fetohileng sentele sa litlokotsebe.

Komiti ena boholo ba litho tsa eona ke basali ha banna ba motse ba tšoaetse feela ka palo e fokolang ho ea ka tlhaloso ea Molula-setulo oa komiti ea mahokela boemong ba setereke sa Berea, Monghali Tšeliso Lenka.Eena o lumellana le basali ba mahokela ba motse oa Ha Motjoka hore boithukhubetso ba banna bo tlameha ho bonahala haholo ha litlolo-tsa-molao li ama bohle le hore ho na le maemo a botlokotsebe a ka hlokang ho rarolloa ka liphaka tsa banna.

“Ka nako e’ngoe re ne re tsebe le ho nehelana ka mabitso a litlokotsebe tse neng li utsoa mehala le lipalo tsa k’hamphane e’ngoe e tsebahalang ea likhokahanyo empa kamor’a ho ba phanyaola ra etsetsoa litšoso hobane re le basali re telleha. Ke ka hona re reng re hloka tšehetso ea bo-ntate mosebetsing ona o seng bobebe,” ho hlalosa setho Mofumahali Mary Nkhelane.

Basali bana ba tšoereng thipa ka bohaleng ba re motse oa bona o fetohile sentele seo litlokotsebe li ipatang ho oona kaha ho se taolo holim’a baeti le bahiri ba lulang malaeneng a baahi ba moo.Ba hlalosa ha ho e-na le batho ba hirang le ho lula malaeneng ba sa sebetse ’me ba ithutile hore bongata ba bona mesebetsi ea bona ke e litšila e senyang seriti sa motse ka litlolo tsa molao.

“Masholu a ipata malaeneng le lithepa tseo ba li utsoang kae kae libakeng tse thoko. Ba bang ba fetola matlo ao bolulo khoebo ea bootsoa ha ba bang ba shoella hona mona malaeneng e be joale e ba bothata ho tseba beng ka bona,” eo ke Mongoli oa komiti ea mahokela motseng Mofumali ’Matšele Mongali.Athe ofisiri ea sepolesa Teyataneng Monghali Lebo Mathaba o bontša ha maemo ana a hlobaetsang sechaba a ka theoloa ka hore marena a tlamelle baeti le bahiri haholo ba tl’o lula nako e telele metseng, ho fana ka boitsebiso ho bona, ho tsejoe le mabaka a ba behang sebakeng seo.

O re boholo ba nako ka har’a torotsoana ea Teyateyaneng ha e ba shoalane ho bonoa bacha ba nyolosang ba theosa ba tšoere majoala ba bua lipuo tse bohla ba sa hlomphe ’me boholo ba bona ha se matsoalloa a metse ea moo. “Ha boemo bona bo ka lumelloa bo tla hahlamela bana ba metse e haufi joaloka ba Ha Motjoka ’me re se ntse re sebetsa le mahokela ho otlolla thupa esale metsi,” a rialo.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post