Lesotho le kena kopanong ea lipapali

Napo Lekhooana

MASERU – Moifo oa Lesotho oa litho tse tharo papaling ea matsoho, o tsoetse Botswana kopanong ea khohola-koqo ea linaha tsa lefatše moo linaha li iphatlalatsang ka tšebetso ea tsona lipapaling. Moifo o bopuoeng ka Motlatsi oa moporesitente oa Mokhatlo oa Papali ea Matsoho Lesotho e leng Mofumahali ’Makhotso Makoatle, Mongoli Kakaretso ’Mathaabe Majara le Phala ’Matšepo Mohau o bile moo ho emela naha kopanong e bileng ka la 6-7 Phuptjane.

Puisanong le Mofumahali Mohau ka Moqebelo a le ho la Botswana, o re ke hona moo boto ea Mokhatlo oa Lefatše oa Papali ea Matsoho le lihlopha tsa eona tsa tšebetso li neng li fana ka litlaleho tsa tšebetso tsa lichelete lipapaling. O re ke mona moo ho hlahelletseng hore litaba tsa litokisetso tsa mohope oa lefatše papaling ena tse tla ba ka 2019 Liverpool li se li phethetsoe ka katleho. Ha litokiso tsa tse tla ba ka 2022 le tsona li phethetsoe.

A re linaha li ile tsa boela tsa memeloa ho iketela ho tšoara litlholisano tsa mohope oa lefatše o tla ba ka 2023. Mofumahali Mohau o re se seng sa bohlokoa se hlahelletseng moo ke bohlokoa bo ileng ba suptjoa, hore linaha li tsebe melao le maeloana e tsamaisang papali ea matsoho. Ho bile hoa totobatsoa bohlokoa ba ho khothaletsa basali ho nka karolo lipapaling ka kakaretso.

Lik’honthinente tse neng li emetsoe kopanong ena ke Afrika, Amerika, Europe, Asia le Oceania. O hlalositse kopano ena e bile teng moo Botswana nakong eo lipapali tsa lefatše tsa papali ea matsoho li ntseng li tsoela pele hona teng lehoja Lesotho le sa emeloa.

Mofumahali Mohau o re kamor’a tsena tsohle ba tlil’o sebetsa ka thata ho fumana Lesotho le nka karolo litlholisanong tse hlahlamang tsa mohope oa lefatše. “Re tla itokisetsa tsona le hoja tšehetso ea lichelete e le mathata,” ho rialo Mofumahali Mohau.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post