Mochoboroane re mo emetse

Napo Lekhooana

MASERU –– Ba bang ba basebeletsi ho le leng la makala a ’Muso oa Lesotho ba re ho khutla hoa komiti e lisitseng lichelete tsa sechaba (PAC), ha ho ba fe letsoalo la letho kaha mosebetsi oa bona kamehla e le o sa belaetseng. Basebeletsi bana ba babeli ba kopileng ba se itlhalose ’moho le lekala la bona, empa ba hlalositse ba tla ipolela kamor’a hore PAC e qete ka bona, ba hlalosa ho ena le ho tšoha ho khutla hoa PAC ba ka mpa ba ho thabela.

“Mochoboroane re mo emetse ka mali a rona,” ho rialo mosebeletsi oa pele oa ’m’e a buisana le Mosotho. O hlalosa e le selemo sa bo-12 a sebeletsa ’muso ka ofising e tšoanang. A re kaha eena esale a sebeletsa Basotho ka toka a bile a tseba sepheo sa hae sa ho ba mosebetsing, h’a ikutloi eka ho’a lokeleha ho tšoha ho tla phenngoa hoa lekala la bona ke PAC. A re haholo ofising e okametsoeng ke eena.

A bontša hore ehlile ke basebeletsi ba bangata ba ’muso ba seng ba itlhalositse ba le matsoalong a ho khutla hoa PAC. O re, “Rea buisana rea qoqa, hangata re phetlelana lifuba re le bahlanka. Ke ithutile ke bahlanka ba bangata haholo ba ngongorehisoang ke ho khutla hoa PAC joalokaha e phatlalalitsoe hore e khutlela tšebetsong. Haele rona ofisi ea rona ha re belaelle ho khutla hoa eona hobane re itšepile ka mosebetsi oa rona.”

Mosebeletsi oa bobeli ofising e tšoanang le eena e le ’m’e, a itlhalositseng lilemo li le robeli a sebeletsa ’Muso oa Lesotho, o ile a supa hore le eena h’a khathetseha ka letho ke ho khutla hoa PAC. O tiisitse hore hampe kapa hantle o tla boea sekoele ho itlhalosa kamor’a hore PAC e nyakurele tšebetso ea bona.A re haele hantle ebile eena e le mohlanka o thabetse ho khutla hoo hobane ba na le ho iteballa hore na ba tletseng mosebetsing e le bahlanka ba ’muso.

“Ehlile ke tloaelo ea rona boholo ea ho tšoara tšebetso ea sechaba ka bohlasoa. Ho bona Mochoboroane le ba u potileng!” ke eena eo. Maikutlo ana a tla kamor’a hore Molula-setulo oa PAC Mohlomphehi Selibe Mochoboroane, a phatlalatse ho khutlela tšebetsong hoa tulo PAC ho tloha letsatsing lena.

Mochoboroane o hlalositse komiti ena e qetile matsatsi a 42 e le kantle ho tšebetso kamor’a hore ba kopuoe ho sheba sebaka se seng sa tšebetso. O re joale ba fumane sebaka kahona ba tlilo qalella ka tšebetso ho tloha moo ba siileng teng.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post