Na Afrika e tla bona Mohope oa Lefatše?

Napo Lekhooana

MASERU –Barati ba bolo ea maoto ba setseng morao lipapali tse ntseng li tsoela pele Russia tsa mohope oa lefatše, ba sithabetse maikutlo ke linaha tsa Afrika tse hulang ka thlako tsa morao litlholisanong tseo.

Sena se hlaha kamor’a hore linaha tse tharo tsa kontinente ea Afrika tse seng li bapetse ho fihlela joale, li se li hlotsoe, e leng Ekhepeta e hlotsoeng ke Uruguay ka ntlha ho lehe, Morocco ea hloloa ke Iran ka ntlha ho lehe, ha Nigeria e shapuoe ke Croatia ka ntlha tse peli ho lehe bosiung ba Moqebelo. E mong oa Basotho ba hlabeileng haholo ke ketsahalo tsena, Monghali Phuthehang Palo, ea leng Russia ho boha lipapali tsena, o hlaloselitse Mosotho hore ho’a nyahamisa hore linaha tsa Afrika li hloloe hakana.

“Bohloko ke hore re mona Russia ho tšehetsa naha e feng kapa e feng ea Afrika, empa hoa nyahamisa hobane hofihlela ha joale haho le e ’ngoe e kileng ea hapa,” ho rialo Palo marang-rang. O tsoela pele ho hlalosa hore sena se tiisa hore Afrika bolo ha e eo, haholo haho so ka ho ba le e ’ngoe ea linaha tsa teng e kileng ea hapa mohope ona.

“Re sa letile re tla bona na ho tla fella kae ha ho ntse ho uoa pele. Ho sa tsotellehe na ke naha efeng ha feela e le ea Afrika, Lesotho le emetsoe ke naha e joalo,” Palo o itse atso maobane.Palo o hlalosa a le Russia ka sekolo ka hona ke e mong oa Ma-Afrika a moo a tšehelitseng linaha tse Afrika tse kenetseng mohope ona. Ho feta moo, ke mororo o moholo kantle literateng le lialemoeng oa Ma-Afrika a ntseng a le seboko sa hore na ho etsahalang ka linaha tsa Afrika tse fetohileng bo-ntetekeng.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post