Papali e ikhethileng ho tlotsisa mokete

Napo Lekhooana

MASERU –Papali ea peiso ea likhomo e hlalosoa e le e ikhethileng eo ba bang ba Basotho ba rerang ho tla e bapala ho tlotlisa mokete oa Rabasotho. Monghali Phakiso Kalaele oa Peka Leribe, ele morui oa liphoofolo o hlalosa ba le boitlhophisong bo boholo ba ho ea tlotlisa mokete oa letsatsi la tsoalo la Motlotlehi. Mokete o tla tšoareloa Botha-Bothe ka la 17 Phupu.

Kalaele o re mofuta ona oa papali ke oo esale o lohothoa ke Basotho ba bangata hore ke e ’ngoe ea papali eo Basotho ba ikhethang ka eona. “Re hlotse re e bapala hae mona ’moho le bahlankana ba rona ba banyenyane. Ke papali e ntle e monate ka mokhoa o khethehileng. E natefela le rona batho ba baholo,” ho rialo Kalaele.

A re ka lebaka leo, eena ’moho le bo-mphato’ae ba morerong oa ho hlophisa ho ea atlehisa mokete oo ka ho ea beisa likhomo. O re likhomo tseo li beisoa ka ho khotsoa moo li tla beng li setse molisana oa tsona morao. E le likhomo tsa masaka a fapaneng. A re li khaba ka ho apesoa masela li holeoa malente. Lifolakha e le tsa mebela e fapaneng.

“Botle bo khotsoang!” ke eena eo. Kalaele o re tlholisano e hlaha hona ho khabeng hoa likhomo, le tseo ebang li atleha ho mamela molisana oa tsona ka ho matha ka lebelo le ratoang ke eena. A re, “Haeso Peka mona habeli kapa hararo re tšoere mokete oa peiso ea likhomo, ra fumana e ’ngoe ea likhoebo e akhele bohashananyana ba chelete e fane ka lipolakate tsa eona. Bophelo bo teng moo.”

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post