…basebetsi ba hopola mantsoe ao

Bohlasoa bo’a fieloa bosebeletsing ba ’muso

Napo Lekhooana

MASERU –
Letona la Bosebeletsi ba Sechaba, Morena Joang Molapo, o hlalosa a le mothating oa ho tlosa mamphemphe a teng ka hare ho basebeletsi boohle ba ’muso, haholo ho ba se nang litokomane tse hlokehang. A bua ’mokeng oa baqolotsi ba litaba ka Labone, Molapo o hlalosa sena se tlilo ama bohle ba fumanang meputso ho tsoa mokotleng oa ’muso. A re lebaka ke mamphemphe ao, e le lekala, ba hlokometseng a potapotile makala a ’muso. Sena ke mokhoa oa ho hloekisa le ho ntlafatsa tšebetso makaleng.

O re, “Sena ke hore re hloekise sesiu sa rona sa bosebeletsi ba sechaba ka mekhahlelo eohle e fumanang meputso ho tsoa ’musong. Motho mang le mang o tlo baloa kahare ho mosebetsi ona oo re tlo o etsa.” A tsoela pele ho hlalosa hore tebello ke hore bahlanka ba tla balloa mesebetsing ea bona, ha ba seng ba le hae ba sa sebeletseng liofising ho tla etsoa tlhophiso ea hore ba kopanele kae.

Molapo a supa hore mosebeletsi o tla baloa, empa h’a sena tokomane ea boitsebiso (ID) a keke a baloa. “Ha hona eng kapa eng eo re tlang ho e mamela hotsoa ho mosebeletsi ea senang ID. Ha ID e le sieo re koalla mosebeletsi ea joalo kantle re emisa moputso oa hae, haufi kamor’a mono re tla be re se ntse re bapatsa mosebetsi ono oa hae,” ho rialo Molapo.

A toboketsa hore kahare ho naha ea Lesotho hase boemo bo molaong ba hore ebe ho na le batho ba senang litokomane tsa boitsebiso. Tšebetso ena e tšehelitsoe ke Banka ea Lefatše ka chelate, ’me e lebelletsoe ho nka likhoeli tse ’ne, ha mosebetsi o tla etsoa ke k’hamphani e ikemetseng e khethuoeng ka methati e lokelang ke Banka ea Lefatše.

Letona la hlalosa litokomane tse lebelletsoeng hore bahlanka ba be le tsona ha ba baloa e le tokomane ea boitsebiso, lengolo la khiro, lengolo la phahamiso, lengolo le isang mohlanka sebakeng se seng sa tšebetso, mangolo a thuto, lengolo la lenyalo le bopaki ba moputso oa khoeli ea ’Mesa.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post