Tlala ea bojalikata e tlo aparela Lesotho

Napo Lekhooana

MASERU – Lefapha la taolo ea likoluoa (DMA) le entse tlhokomeliso ea hore komello (Elnino) e kang e bileng ka 2015-2016, e ka nna ea ipheta hape monongoaha, ka hona Basotho ba ikatele ka lijo. Sena se hlalositsoe ke Mookameli oa DMA, Monghali Haretsebe Mahosi, kamor’a hoba ’mokeng oa linaha tsa SADC o neng shebane le bona boemo bona.

Mahosi o re tseo ke liphuputso tsa mathomo tse lepileng komello eo e soto. A re leha tlaleho holim’a komello ena e tla lokela ho tsoa ka lefapha le amehang eleng la bolepi, empa seo ’moka oa linaha tsa SADC o se fumaneng ’mokeng oo ke hore komello e bakoang ke boemo ba phetoho ea leholimo e tla boela e ipheta.

Kahoo, Basotho ba eletsoa ho roalla le sa sele ba se emele e marotholi a sephara, ka ho boloka lijo kaha DMA e sena letho le tlang ho phalleloa sechaba ha komello eo e se e le teng monongoaha. “Ke maoba mona 2015/16 ha hone ho buuoa ka ntho e neng e bitsoa elinino, joale eona ntho eo e re bakela komello le mecheso tse phahameng ka mokhoa o bolutu,” Mahosi o itse atso.

A re ’mokeng oo a neng a le ho oona ho ithutiloe hore ekare e boetse e batla ho phetha mehlala. A re leha a keke a kena ho eona ka botebo, o e beha hakalo ho e tlohellela ba bolepi eleng bona ba tšoarang teu litabeng tsa mofuta oo. “Ba tle ba re joetse ba bolepi hore na leha re le hae Lesotho mona na re ntse re tlo angoa ke komello e joalo,” ke Mahosi eo.

Ho sa le joalo, lefapha lena le hlalositse boemong ba naha teng boemo ba temo bo theohile haholo-holo literekeng tsa Qacha’s Nek, Quthing le Mohales Hoek. La re ke tsona litereke tse kaholimo ho feta tse ling tsa Lesotho, tse hlokang ho tlatsetsoa ka lijo kaha li ile tsa boela tsa angoa ke sefako sa mohlolo.

Litlaleho tsa mathomo lisupa ha ele Basotho b aka holimo ho likholo la likete ba tlang ho hloka tlatsetso ea lijo selemong sena ka lebaka la bolepi bo bobe ba kotulo bo bakiloeng litla-morao tsa pheto-phetoho ea leholimo.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post