Sechaba sa Rothe se kopa namo

Motlalehi oa Rona

MASERU – Sechaba se phelang tikolohong ea Rothe se re ho fihlela hona joale ba se ba ikopela namo ho tsoa ho babusi ba naha ea Lesotho, kaha hona le batho ba ba bolaeang joaloka likhoho. Mosotho puisanong le e mong oa baahi ba Ha Mokauli, Rothe, eena o hlalositse hore ho fihlela hona joale ba phela ka mohau ka har’a motse oo ba phelang ho oona. A boela a thatiseletsa ka hore ha hona nako e fetang ho sena batho ba sa bolaoeng ka sethunya empa leha eba batho ba joalo ba tsejoa ha hona likhato tseo ba li nkeloang.

A re ka lebaka la tšireletsoho ea hae le ba lelapa labo a keke a teba haholo ka litaba tse ling, empa a supa hore hona le motho ea neng a bolaoe ka ‘Mesa monongoaha, ke bona bo rasethunya bao ba ntseng ba belaelloa hore ke karolo ea bana ba bang ba motseng moo, ba phelang Afrika Boroa. A re motho eo o ile a lokisetsoa a bolokoa ka letsatsi leo le neng le hlophiloe, eaba batho ba bang ba neng ba tloha lefung moo le bona ba bile ba thunngoa ba hlokahala, ke tsona linkoapo tsena tsa motseng.

“Ntle le moo eaba e se e le letoto feela la batho ba ntseng ba thunngoa, ba bang ba bana ba motseng mona ba thunngoa Afrika Boroa ke batho bao baba tsebang, ha ba bang bona ho bonahala ese e le boiphethetso bo etsoang ke ba bang ba malapa ao bana ba bo bona ba ileng ba thunngoa bo khajana, ho fihlela hona joale ho bonahala ‘Muso o sa batle hore thusa,” a rialo moahi oa Ha Mokauli, Rothe.

Ha a bua ka pelo e bohloko o bile a hlalosa hore e mong oa baamani le bona lilengoaneng tsa ho feta o ile a thunngoa a fihla a tsoa merafong, baetsi ba liketso tsena ha ba qeta ba nt’o chesa ntlo, ba siea mosali le bana ba moholoane oa hae ho sena moo ba lulang ba bile ba sena lijo le tsona liaparo. “Khale re kopa ho thusoa empa ho fihlela hona joale re ntse re hamela letanteng. Se makatsang ke hore ha re ile ra bolella sepolesa sa rona hore ba bang ba babelaelloa ba teng ka hare ho motse, motho eo ea joalo o qetella a tseba hore na ke mang motho ea ileng a bolela ebe ho qala tsona litšokelano tseo tse qetellang li lebisitse lipolaong.

Ho fihlela hona joale re eme le monna oa mateneng hore na ebe ke mang ea ka re namolelang,” a rialo. Mosotho o bile hangata liphuthehong tse neng li ntse li etsoa ke Sepolesa sa Lesotho metseng eo e ka moo ka Rothe, moo teng ba neng ba ba lemosa hore ba lokela hore ebe bona ba buang le bana ba bona, kaha beng ba liketso tsena ke ba bang ba bana ba bona. ‘Me Sepolesa se bile sa tiea sa hlapanya hore ha feela batho ba phelang ka moo ba sa tlalehe lithunya tse seng molaong ke hona batho batla felloa ke bophelo ba le bangata.

Bekeng ena e fetang ho thuntsoe basali ba supileng ha ba bahlano ba ile ba felloa ke bophelo hang hang, ha ba babeli bona ba ntse ba le kokelong. Leha ho le joalo Mosotho o ile oa tseba hore hona le litho tsa Sepolesa le Sesole sa Lesotho se bileng sebakeng seo, leha litaba tsa teng eka ha li phethoe. Tsa marao-rao ke tse supang ha baahi ba motse, haholo-holo basali, ba bonahala ba siea mahae a bona kamor’a liketsahalo tsa maroa tjena, le litlaleho tsa litšoso tseo ekang li ntse li tota hore ba bang ba ntse ba tla metsoa ka sethunya.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post