Tšosane o qosoa ka ho ithuhisa ka chelete ea sechaba

Lerato Buthelezi

MASERU – Eo e kileng ea eba Moemeli oa Ntlo ea Lesotho naheng ea Afrika Boroa, teropong ea Durban, Mofumahali Lerato Tšosane, o qositsoe ka ho ithuhisa ka chelete e kaalo ka M6000. Eka chelete ena o ile a e sebelisa lilemong tse 'ne  tse fetileng nakong eo a ntseng a filoe bokhina pere hona moo Thekong.

Tšosane o ile a hlaha ka pel'a Lekhotla la  Maseterata moo a ileng a balloa liqoso tsa hae. Eka chelete ena e bonahala e ile ea fetisoa ka mekhahlelo e 'meli  e leng M4000 le M2000. 'Melaelloa o ile a ipolela a se molato liqosong tsena kaofela. Lekhotla le bile la molaela ho lefa chelete e kaalo ka M1000 e le peheletso ea  beile. O bile a bolelloa hore a seke aba a kena-kenana le lipaki tsa nyeeo ena.

O tla boela a hlaha hape khotla ka la  robeli Phato. Litaba tsena le tse ling, tse eso hlahelle ka makhotleng, li ile tsa sibulloa ke Komiti ea paramente e lisitseng lichelete tsa sechaba. Ke moo a ileng a hlalosa hore ka nako eo ho thoeng o sebelisitse lichelete ke nako eo ofisi ea ha habo e neng e sena mookameli oa lichelete.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post