Maseribane ore o tla ba qaea khotso

Ka Lerato Buthelezi

MASERU – Rothe - Letona la Likhokahanyo ebile e le Molula Setulo oa maemo a tlokotsi paramenteng, Monghali Thesele Maseribane, o tiiselitse sechaba sa Ha Mokauli hore maemo ao a lipolaeano a tla ea meriting, hoseng joale o tla ba qaea khotso.

Tsena Maseribane o ne a li bua phupubg eo  ho neng ho bolokoa basali ba bane, ba ileng ba thunngoa ke ha-re-tsebe hona motseng moo, ha e mong eena a ile a latoa Ha Mantšebo a eo bolaeloa teng. "Ho fihla moo sechaba se khathetseng ke maemo ana a etsahalang sebakeng sena. Ntho e utluisang bohloko ke hore liketso tsena li etsoa ke batho bao le ba tsebang, ' me le ea ba pata," a rialo Maseribane ka lentsoe le bohloko.

H’a fetisa matšeliso a hae Mofumahali Keketso Rantšo, eena o ile a re batho ba sebaka sena bona ba ea tseba hore na ba ntse ba jeoa ke eng. A re ba lokela ho ema ka thata hore ba sireletse bana ba bona kaha o bona feela hore ho tlo holisoa bana ba pelo li bohloko ke tahlehelo ea maphelo a batsoali ba bona. Are likhutsana tsena li tlo tlala boiphethetso. Are ba jeoa ke linta tsa kobo tsa bona.

'Muso oa Lesotho o ile oa kenya letsoho le toma ho bona hore bafu bana ba sebaka sena ba ea bolokoa. Leha hole joalo Mosotho o utloetse hore nakong eo ho ntseng ho lokisetsoa bafu bana hona le basali ba babeli ba hona motseng moo bao le bona ba ileng ba thungoa hoa hlokahala a le mong, ‘me e mong o ntse a le sepetlele ka maqeba a ho thunngoa.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post