Babolai ba basali ha ba  eso tšoaroe

Ka Lerato Buthelezi

MASERU – Rothe - Babolai ba basali ba Rothe, Ha Mokauli, ha ba eso fumanoe ho fihlela hona joale. Maemo ana a behile sechaba se phelang tikolohong eo tlokotsing kaha ba bang ba baahi ba balehile ba siile matlo a bona a makhunong ho kenyeletsa le thepa.

Ho ea ka mosali e mong oa motseng oo, o ile a hlalosetsa Mosotho hore eena o balehile le lelapa la hae kamor’a hore ba thunye le ho balaea molekane oa hae, eaba ka lehlohonolo litaba tsa hore ba tla ho eena, li ile tsa fihla ka potlako a nt'o nehela mpa moea."Ntho e nkutloisang bohloko ke hore ba bang ba batho ba thuntseng molekane oaka ke bao a ileng a ea le bona Khauteng ho ea ba batlela mosebetsi e le hobane a bona thlopheho ea malapa a bona.

Empa hona joale ba re tsohetse matla," a rialo mosali eo. A tsoelapele ho hlalosa hore maemo a sebaka seo a hloka ho be le motebo oa Sepolesa le Sesole ka har’a motse. A hlalosa hore ha ho monate ho siea lelapa empa maemo ane a motlamme hore a tsamaee. Khoeling tse 'maloa tse fetileng hona le mosali ea ileng a thunngoa hona sebakeng se tšoanang a ntse khabela moroho.

Hoba ba kene ka tlung ba batla mora athe o ne a ile shopong. Nakong eo mosali eo a hlalosang hore mor’a hae ha a eo, ba qalella ho mothunya. Mora le eena a nehela mpa moea h’a utloa lithunya li khabola lapeng habo. Ho ea ka Morena Mokhalinyane Sekhonyana, o hlalosa hore monongoaha e se e le batho ba 11 ba seng ba thuntsoe le ho bolaoa sebakeng seo, ke batho ba sa tsejoeng.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post