Batseteli ba MKM ba batla chelete ea bona

Lerato Buthelezi

MASERU - Makholo-kholo a batseteli ba Kh'amphani ea MKM ba ile ba khobokana holong ea liboka ‘Manthabiseng e le hona ho ea tšohla litaba tse amanang le lichelete tsa bona tseo esaleng li e ea le mala le moholu nakong eo 'Muso o neng o khina matsete a MKMka hore a bonahala a ena le maselamose a ntšutumetse, e leng push-push.

Ho ea ka Moemeli oa batseteli Monghali Manyeli o ile a hlalosa hore Lekhotla le ile la fana ka taelo ea hore ba kopane e le batseteli hore ho shebisanoe na ba ka lakatsa ha litaba tsa lichelete tsa bona li ka sebetsoa joang ha ka hare ho tse ling litaba, ene e le hore batseteli ba reke liabo hona Kh'amphaneng eo.

Basotho bana ba bonahetseng ba ena le tšepo e kholo ho tsoa Lesotho ka bophara ba ile ba kopa hore lekhotla le tsebisoe hore seo hona joale ba se hlokang ke hore mehaho ea MKM le lichelete e khutlele matsohong ea Monghali Lebuajoang Thebe ea Khale. Ba re ba lebeletse ka tšepo hore ka khoeli ea Loetse ba tl’abe ba se ntse ba fuoa lichelete tsa bona.

Har'a litaba tse ling tse hlahelletseng moo ebile ea hore ho bonahala meaho ea MKM e ntse e hirisoa hoo ekabang ese e bokellelitse chelete e kaalo ka 35 milone ho tloha ka selemo sa 2015 ho is a ho 2017, 'me chelete eo e lokela ho nts'oa e lefe batho.Manyeli a boela a hlalosa hore ba bile ba ngolla mekha e supileng mangolo ho kenyelletsa le Tona Kholo hore ba kene lipakeng litabeng tsena tse amanang le batseteli. Mekha a seng e fumane mangolo ke ABC, AD, DC, BNP, LCD, har'a e meng.

Ha a lahlela molangoana oa hae Monghali Thebe ea Khale o ile a supa hore ho bonahala ho ena le moo ho nang  le bobolu, a boela a kopa Dr. Motsoahae Thabane ho khutlela litabeng tsa hae nakong ea boiketo ba likhetho moo a neng a hlalosa hore o tlo felisa bobolu, empa ho bonahala hose joalo.

Mosotho pusianong le e mong oa batseteli, Monghali Thabo Rakhoro, o itse ba se ba hulana feela, eena o se a lahlehetsoe ke tšepo hore hona le nako eo ba tlang ho fuoa lichelete tsa bona hobane ho tloha pele ha hona lebaka la hore lichelete tsa bona li ile tsa koaloa. A re se neng se lokela ho etsoa ke hore ebe ‘re ile ra fuoa lichelete tsa rona  ebe kamora'o e’a koaloa’.

Basotho ba bangata ba ile ba hlokahala ke mafu ka ho fapana ke lichelete tsena tsa bona, ha ba bang bona ba ile ba otloa ke mafu a kang bo-setorouku hobane ba nahana ka thata ka ho jeoa hoa lichelete tsa bona, moo baneng ba re ba ikatisetsa eona. Nyeeo ea litaba tsa MKM e tla lula ka la 20 Loetse, selemong se holimo.

Matsete a MKM a ne a koaloe e le hobane ‘Muso ka nako eo o ne o hlokometse hore ekare kea mokolokotoane oo e eeng ere ha o felloa ke botšehetsi ba batseteli ebe o ea oela o siee ba bang shalabeng. Esale ho isanoa holimo le tlaase kamakhotleng ka litaba tsena hoo ho seng ho sa hlake hore na lipakeng tsa beng ba MKM le ba lehlakoreng la “muso na ebe ke mange a faneng ka ‘nete litabeng tsa hae.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post