Litla-morao tsa mohoanto li jooa ke basele

Ka Napo Lekhooana

BEREA –Litla morao tsa mohoanto oa basebetsi ba lifeme Maseru, li lemalitse le ho senyetsa ba bang ba Basotho bao e neng e se karolo ea boitseko bona. Ntle le tšenyo e ileng ea phatlalatsoa pejana, e entsoeng ke basebetsi ba mohoantong, Basotho ba bararo ba fumane litholoana tse bosula ha moshanyana a tlalehoa a pshatlehile lesapo ha ba bang ba senyehetsoe ke makoloi.

Mallane Morate oa Lekhalong Ha Thetsane o lemetse mantsibueng a Laboraro la mohoanto. Morate o ne a tsamaea pela ’mila oa makoloi Ha Thetsane. Koloi e kholo ea teraka ha e feta ea hatha lejoe la nto betsehela ho eena la mo otla leotong le letšehali moo ngakeng a ileng a joetsoa hore lesapo le pshatlehile.

Morate o hlalosa koloi e neng e hata le leng la majoe a neng a akhetsoe ka ’mileng ke basebetsi, e ile ea feta ’me h’a kholoe le hore moqhobi o hlokometse boemo bona. “Leoto lena bohloko ba lona ke bo otlang pelong. Ke phela le ’m’e oaka a seng a sena bophelo bo botle le ngoaneso. Ke ’na ea bonang hore ho’a jeoa ka tlung kaha ebile ke ne ke le tseleng e tsoa ho rekisa melala e besuoeng setopong sa Ha Thetsane,” Morate o rialo.

O re haho mang kapa mang ea ka llelang ho ena, ka hona le tlala e lapeng habo ke eo a kekeng a e lekanya. A re le ngakeng o sitiloe feela le ho lefa, empa mohaisane oa hae o ile a mo ema nokeng. Monghali Mosia Leseko e le mong’a koloi e otlileng majoe a neng a akhetsoe ka ’mileng, o lla sa ’mokotsana ka le reng o senyehetsoe ke koloi hampe-mpe.

Leseko o re koloi ea hae e otlile majoe thapameng ea Laboraro, ’me o hlokomela e ka lokiseha ka litjeo tse phahameng ebang e ka lokiseha. “Ha e na thuso. Majoe a e phuntse likarolo tse hlokolosi hoo e ileng eaba ea qhoma mollo empa ra potlakela ho e tima. Ha hole tjena ha ke tsebe le hore na motho o llela ho mang, o qosa mang hobane batho ba akhetseng majoe ke makholo-kholo a batho,” Leseko o itse atso. Hosale joalo, e ’ngoe ea makoloi e ile ea palama majoe ea ba ea tabola thaere, le mong’a eona o ntse a behile matsoho hloohong hore na o tla llela ho mang.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post