Metsing o ikhamisa likobo molaleng

Lerato Buthelezi

MASERU–Letona la Machabeng, Mohlomphehi Lesego Makgothi o hlakisitse kajeno karabo ea kopo ea tlhakisetso, hore SADC e lumellane le ‘Muso hore naha e tsoele pele ka tšebetso ea Tlhopho-Bocha e bang bohanyetsi bo ntse bo tsoelapele ho ngala taba eo kapa bo itherela ho sebe le kabelo.

Tsena li tla kamor’a hore puso e fe mohlomphehi moetapele oa LCD tiisetso ea ho fuoa tšireletso ha a khutlela hae, pejana bohareng ba Motšeanong selemong sena, kamor’a kopano le eena ka la 2 Motšeanong; le ho pheta tiisetso eo ka mangolo a eang ho eena, Molula Setulo oa SADC, le lefapha la SADC la Lipolitiki le Tšireletso, le ka motataisi oa bokena-lipakeng, Justice Dikgang Moseneke, maqalong a khoeli ena ea Phato, empa mohlomphehi Metsing a tsitlallela hore o batla feela ho hlakoleloa liqoso le hore batho ba itseng ba hlakoleloe liqoso ka ho tšoana.

Makgothi o supile hore Tonakholo o bile a kopana le mafapha ohle a amehang liqosong tsa Mohlomphehi Metsing ho a kopa hore ha a fihla, a hlahisoe khotla empa linyeoe tsa hae li kopeloe ho mameloa  kamor’a Tlhopho-Bocha e le ho mo fa monyetla oa ho kena tšebetsong eo a iketlile, e ntse e le ho hlomphela mafapha ao boikemelo ba ona.

O qeteletse ka ho re naha e lahlehetsoe ke likhoeli tse 13 e ntse e henahenana le taba ena. Qeto ea ‘Moka oa Troika Tanzania, Angola le Zambia e bile ho tiisa le ho hlohonolofatsa letsatsi la ‘Moka oa Boetapele e le la-23 ho isa 24 Phato, ka hore le tsoele pele ho se tšitiso ea letho, bohanyetsi bo le teng kapa bo le sieo.

Letsatsi la ‘Moka o moholo le tsoele pele ka la-9 ho isa 12 Mphalane ho se tšitiso ea letho le teng. A re ‘moka o ile oa leboha Tonakholo Motsoahae Thabane ka boetapele ba hae bo chabileng le ho kenya liqeto le likhothalletso tsa SADC tšebetsong. A re ha ho qeea-qeeo ha ele mona SADC e lumellane le ‘muso hore naha e tsoele pele ka tšebetso ea Tlhopho-Bocha e bang bohanyetsi bo ntse bo tsoelapele ho ngala taba eo kapa bo itherela ho sebe le kabelo, hore joale ‘muso oa Lesotho o tla papaela ka litaba tsena o ntse o sa hetle marao. Litaba tsena li tiisitsoe ke raliphatlalatso oa ‘muso Monghali Nthakeng Selinyane.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post