Morena Joel o tseka borena ba sehlooho

KABELO MASOABI

LERIBE – Nyeoe eo ho eona Morena Joel Lechesa Mathealira a batlang mohatsa abuti’ae Pontšo Seoehla Mathealira a tlosoe boreneng ba sehlooho ba Tsikoane, Peka le Kolberg ho behoe eena, e chechisitsoe ka Labobeli. Sena se latela hore akhente ea moikarabelli Mofumahali Pontšo, e se iponahatse Lekhotleng la Maseterata la Leribe ’me nyeoe ea sitoa ho tsoela pele ke hona. Letsatsi la ho tsoela pele hoa eona ha le ea phatlalatsoa.

Qoso e bontša ha Morena Joel a lla ka hore eo Pontšo, moikarabelli, o phatlalalitsoe le ho behoa setulong sa borena boo ho sa lateloa molao. Khang e kholo ke hore moikarabelli o mpa e ne le motšoareli kaha a sena ngoan’a moshanyana ‘me joale ha ho tsebahale hore o tšoere joalo sebakeng sa mang hobane haho mora oa hae ea ntseng a hola a emetse ho tla busa.

Ho boetse ho suptjoa qosong ha moikarabelli a behiloe ke Motsamaisi oa Setereke ka nako eo le Lekala la Borena ntle le boteng ba lelapa, ka hona, lelapa le re taba eo e lokisoe semolao. Lelapa le tšehetsang Joel le hlakisa hore mosali h’a bitsoe morena empa motšoareli ebang ngoana oa hae oa moshanyana a ntse a le tlaase lilemong, hore a ka tsamaisa puso, joale boemong boo ho se nang moshanyana lelapeng leo, borena bo lokela ho fetisetsoa ho moena oa mohats’a mosali ea joalo, e eleng Morena Joel boemong bona.

“Taba ena e lokela ho lokisoa ka molao. Re se re tla emela ho utloa hore nyeoe e tla mameloa neng hobane leqhoetha la moikarabelli h’a le ea ba teng ka mabaka a a hlalositseng a keke a a qoba. Litaba tsena re li utloile ka leqhoetha la molli,” ho hlalosa Morena Mikia Molapo.

Litaba tsa tlhatlhamano ea borena marao tjena li ee li qetelle li kene makhotleng ka hore e meng ea melao ea khale ea tsamaiso ea puso ea Basotho, e soloa e le khahlanong le Molao-theo oa naha, ekasitana le melaoana ea sejoale-joale e nenang khethello ea basali le bana.

E’ngoe ealinyeo tseo esaleng li khikhitha ka makhotleng e bile ea borena ba sehlooho Ha ‘Mamathe, moo morali oa lelapa le leholo, a tsekang hore a behoe, joale likhang tsa moetlo le litaba tsa bojalefa, melaong eaLerotholi, li ile tsa bonahala li imela tsa melao ea tekatekano. Nyeoe ena leha hole joalo mekhatlo ea litokelo tsa basali e ntse e e lelekisa ka makhotla a machaba, hoba koano hae e ne ese e tjebetsoe matjoing.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post