Lihoai li hafoleloa litjeo tsa temo ea lehlabula

KA MOQOLOTSI OA RONA

MASERU –‘Muso oa Lesotho, ka Letona la Temo le Kanetso ea Lijo, o phatlalalitse khahlametso ho lihoai temong ea lehlabula ka linoko tse mashome a mahlano lekholong. Letona Mahala Molapo, polelong ea hae bekeng e fetileng o boletse ha khahlametso ena e le e khothalletsa Basotho ho kena ka matla temong ea lehlabula, le hore ho seke ha eba le tšimo e tla lala batho ba ntse ba re ba kola ntsi hanong.

“Ha bothata bo le teng fa ba nang le mokhoa mobu hore ho lengoe lijo li be teng, joale o tle o fumane karolo ea hau le uena,” o elelitse joalo a supa hore Basotho esale e le batho ba tsebang ho lemaka liahlolo e le hore ba kojoana li mahetleng le bona ba be le mokhoa oa hoja.

Khahlemetso ea ‘muso e tla kenyelletsa menontša, lipeo le miriana, ‘me e kholo-kholo etla boela e be khahlametso ea lekote. Eo le eon aka tsela e tšoanang e tla nne e hafoloe hore tefiso ea lekote e tle e seke ea imela lihoai. Letona le khothallelitse lihoai ho ikopanya, ekaba ka maboloko ekasitana le ka mekhoa e meng e le le bo-raliterekere le ba mechine ba tle ba bebofalloe ke mosebetsi. A re e ka khona lihoai li etsa hore bonyane ba ikopanye ka liakere tse isang ka holimo ho mashome a mabeli le metso e mehlano hore mosebetsi o tle o nolofale.

Khametso ena ea ‘muso e tla kamor’a hore litheko tsa diesel le tsona le theohe bekeng tsa ho feta ka lisente tse leshome lithara ka ‘ngoe e leng ho bolelang hore temo ea lehlabula lena ha eka homeloa e ka nna ea tsoalla naha namane e tona. Lesotho le tlelehiloe le le tlokotsing ea tlala kamor’a kotulo e mpe ea selemo se fetileng moo ho boletsoeng ha batho ba fetang lekhola la likete bat la hloka tlatsetso ea lijo ke ba machaba a ikopantseng.

Kotulo e bile mpe ka mabaka a kang komello, sefako le maemo a sa tloaelehang a leholimo a ileng a etsa hore lijalo li se atlehe masimong. Khahlemetso ea ‘muso ea selemo sena e boetse e tla hahlamela lihoai tsa koro, tseo le tsona ka tsela e tšoanang li tla nyehlisetsoa ka halofo ea litjeo kotulenong ka mechini, eo eletona le bileng la tiisetsa lihoai hore e tl’a ba teng, ebile ka nako, selemong sena.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post