Basotho ba hlasela 'Maseribane

LERATO BUTHELEZI

MASERU - Basotho ba neng ba halefi le haholo ba ile ba hlasela Letona la Likhokahanyo le Mahlale, Morena Thesele 'Maseribane, ka hore na ke ka lebaka le feng leo ka lona a sa etseng hore litaba tsa Komiti ea Paramente e lisitseng lichelete li ka hlahisoa sealemoeaponong sa naha. Litaba tsena li ile tsa qosa hore Lekala la Likhokahanyo le Mahlale le bone makhobonthithi a hore seo ba neng ba lla ka sona hore se na le mathata se lokisoe. Leha ho le joalo ho ile hoa hlaha litaba tse ngata tsa hore ha a batle ha litaba tseo li hlahisoa hobane li eteletsoe pele ke Monghali Selibe Mochoboroane. Hoa boela ha hlaha litaba tsa hore o laetse bahlanka ho emisa ka khaso eo.

Ho ea ka phatlalatso e ntšitsoeng ke Lekala la Likhokahanyo le Mahlale e supile hore litaba tsena tse ntseng li ipetsa tsa hore Letona le hanetse bahlanka ho se hase litaba tseo hase ‘nete. Ea boela ea hlalosa hore bahlanka ba thelefishini ea Lesotho bana le tlaleho e supang hore ke Tlelereke ea Paramente e ileng ea etsa kopo ea hore litaba tse ntseng li etsoa ke PAC li se hlole li hasoa ka kotloloho.

Polelo ena ea tsoela pele hore ha hona tumello e fi hletsoeng ke Lekala ho se hlole le hasa. Eare mosebetsi ona o ntseng o etsoa ke PAC ke oa bohlokoa haholo oo Mosotho e mong le e mong a nang le tokelo ea ho tseba hore na lichelete tsa bona li ntse li fella kae.

Ba hlalosa hore bothata bo boholo boo ba kopaneng le bona ke hore koloi e lokelang ho etsa mosebetsi oo ene e ntse e ena le mathata, hoo Letona le ileng laela bahlanka ho qheqhebisa ka litsebo tsa bona hore mosebetsi o tsoele-pele, ‘me e fetse letsatsing le hlahlamang litaba tse joalo li ile tsa hlahisoa thelefi shineng ea Lesotho. Ba phethela ka hore Basotho ba mpe ba ba inela matsoho metsing, ka tšitiso e bileng ea eba teng.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post