Mapolesa a thiba matekoane lelibohong

KABELO MASOABI

FICKSBURG – Matekoane a hakenyetsoang bokhothokhothong ba chelete a thutse lebota nakong ea teko ea ho a tšelisa lelibohong la Maputsoe le Ficksburg bekeng e fetileng. Sepolesa sa Afrika Boroa se atlehile ho thiba koloi ea teraka e neng e laeshile kamorao mekotla eo e itseng ha e buloa hoa fumanoa e topetsoe khomo ea fatše. Matekoane a thibiloe joalo kamor’a hore a fete ka katleho lelibohong la Lesotho le aroloang ke noka ea Mohokare le la Ficksburg.

Ha ho e-s’o hlake hore na ke batho ba ba kae ba lletsoeng ke litšepe kaha maobane ka Sontaha Phala ea Sepolesa sa Lesotho Inspector Mopeli a hlaloselitse Mosotho h’a s’o fumane lintlha tse felletseng mabapi le ketsahalo eo.Le ha ho le joalo, mosebetsi ea bokellang lekhetho sebakeng seo, ea sa ratang ho hlalosoa ka mabitso, ka ha a sa fuoa tumello ea ho bua ke beng ba hae, o bontšitse ha teraka e hlalositsoeng e fetile liatleng tsa bona ka tokomane e hlalositseng e se e hlalobiloe.

“Likoloi tse tsamaisang liaparo joaloka tsa lifeme le poone tse tsoang kahare ho naha ho kena Afrika Boroa hangata li feta feela hobane tšebetso ea ho li hlahloba e ee be e ntsoe ho tloha moo li tsoang ’me li tla le tokomane e pakang joalo. Re ka e hlahloba hape lelibohong ka tumello ea mookameli e bang ho e-na le hoo re ho belaelang ka eona,”o tsoelapele.

“Ena ea matekoane re utloile hore e tšoeroe ke mapolesa a Afrika Boroa kamor’a hore se fuoe monyenyetsi oa hore ho tla feta koloi e joalo ka thepa e fumanoeng. Le rona re ee re fumane menyenyetsi ’me re atlehe ho thibela botlokotsebe ba malibohong,” a rialo.

Leha lintlha boholo li ne li eso hlakisoe, eka teraka eo e ne e jarelletse hoo beng ka thepa ba neng ba itlo kiba-kiba ka likete-kete tsa liranta hojane ba se saretsoe ke sepolesa, ho latela theko ea seterateng.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post