Litjobo o hlooho e kholo

KABELO MASOABI

LERIBE – Setho sa komiti ea bacha ba Lekhotla la Kopano ea Sechaba (AD), Tlhokomelo Thibankhoe, o re komiti ea bona e qhaliloe ka lebaka la bokakalope ba eo e neng e le mookameli oa bacha, Thuso Litjobo. Setho sena se bohloko le ba bang, ba lla ka hore Litjobo eo e neng e le moetapele oa komiti ea bona, o icheba bo eena le ho ho nka lehlakore tabeng ea hore ke mang ea ka nkang boemo ba hae ka komiting eo, joalokaha eena e se e le phala ea lekhotla, a se a oela ka komiting e kholo.

Thibankoe a bua seea-lemoeeng o re Litjobo o jalile karohano ka har’a bacha ba AD hobane a ne a e-na le thahasello ea hore setulo seo a se siileng se nkoe ke motho oa thahasello ea hae, e seng ea litho tsa bacha ba lekhotla. O bontša ha Litjobo a bolelisa liphatlalatsong hore komiti e qhaliloe hobane bosieong ba hae ene e sena boiphihlelo, empa moetapele oa bona a hlalositse hantle hore ke ka lebaka la ho ralla komiti eo mahlale ka lithupelo tse tla e atlehisa kamoso le hore ba setseng le eona ba be le nako ea ho ithuta ka botlalo ka polotiki.

“Ntate Litjobo mokhoa oa hae o fokolisa litho tse ling hore ho hlahe e le eena feela ea sebetsang le hore liqeto tsa komiti li ananeloe ha feela li tsamaellana le maikutlo a hae. Hare hloke batho ba hlooho li kholo kahar’a lekhotla lena la rona,” a railo Thibankhoe.

Litjobo h’a ikarabella o hlalositse ha a ke ke a etsa khang le balli kaha a se a fuoe boikarabello bo boholo ba ho ba phala ea lekhotla. A re mosebetsi oa hae ke ho sireletsa lekhotla ho lira tse hlahang kantle eseng tse runyang ka hare ho lona.

“Komiti e kholo ea lekhotla ke eona e qhalileng komiti ea bacha ka khothaletso ea bona bacha, ea hore ho il’o itlhopshoa bocha. Ha ke tsebe ke kena joang litabeng tsena, empa le ha ho le joalo, tšupa ke ntho e lokelang ho ntšoa kapele ka har’a lekhotla,” o’a hlalosa.

Litaba tse supang likarohano ka har’a Lekhotla la Kopano ea Sechaba li bonahetse li le melomong ea batho morao tjena kamor’a hore moetapele oa AD, Monyane Moleleki a phatlallatse a qhalile komiti ea bacha ka le reng ba sa tlo fuoa ka har’a letsoho ba suuoe e tle ebe baetapele ba nang le bokamoso bo chabileng ka har’a AD.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post