Linokoane li kene letšolong la Paseka

0

KABELO MASOABI

LERIBE – Sepolesa se hlokomelisa sechaba ho ela hloko bokebekoa le boqhekanyetsi bo ka se hlahelang li etsoa ke linokoane tse sebeletsang ho ba le chelete ea Paseka.

Ho ea ka tlhokomeliso ea sepolesa, nakong ena e etellang pele matsatsi a phomolo ea Paseka, balumeli ka makhehelo e fapakaneng naha ka bophara ba kena maetong le ho sebelisa lichelete haholo.

Ke hona maetong ana moo baqhekanyetsi ba kolang mahlatsipa a bona ao boholo e leng Basotho ba sebetsang Afrika Boroa ba beng ba jele matsatsi a ho ba kantle ho naha eo ea boahelani.

Phala ea sepolesa Superintendent Mpiti Mopeli o re linokoane li ee li atamele bao ba jeleng matsatsi ka le reng li tla ba thusa ho tšela malibohong a lipakeng tsa Lesotho le Afrika Boroa.

Mopeli o re linokoane li tšepisa mahlatsipa hore li tla a thusa ho se tšoaroe ke sepolesa e be li a lefisoa chelete e itseng, feela hamorao linokoane tseo li ele mahlatsipa ka liphalana.

Mahlatsipa a mang a tšoaroa poho hona malibohong, matlong a mothamahane, makoloing a baeti esita le ho koeteloa nakong eo a leng kahar’a maeto a ho leba hae ho tsoa mesebetsing ka ho fapakana ha a mang a utsoetsoa thepa.

Ka tsela e tšoanang, sepolesa se hlokomelisa borakhoebo haholo ba melata kaha ke bona ba hapeloang lichelete ka mahahapa ka nako tsena ho ba hlokolosi haholo.

“Nako ea Paseka ha e fihla kamehla ke hopola ha mosebetsi ’moho le ’na a ne a fenethoa ka sethunya ke linokoane Maputsoe. Mokhotsi enoa oa ka oa haeso Mathokoane o ne a sebetsa lebenkeleng la Machaena le motseng o thokoana le toropo ea Maputsoe, ’me a hlaseloa le beng ba hae nakong eo ba isang chelete bankeng ba tsamaea ka koloi,” ho hopola ka pelo e bohloko ’Malefetsane Mofoka ea sebetsang e le molebeli khoebong ea Machaena Maputsoe.

Inspector Ramokhele oa sepolesa sa Teyateyaneng o hlokomelisitse beng ba likhoebo tse ’nyane le tse kholo ho ba seli esale joale, ho hlokomela le ho qoba litlhaselo kaha masholu ona a se a ntse a itokisa.

“Itokiseng hore le tl’o itšireletsa joalokaha masholu le ona a itokisa ka nako ena ea pele ho Paseka, ’me meralo ea lona e be ea nako e telele. Re tla ba le phutheho kajeno le balebeli ho tla seka-seka mekhoea ea ho atamela qaka ena ea bonokoane ba Paseka,” a rialo ka Laboraro bekeng ena.

Ho feta mona o boetse a eletsa bareki ho nena tloaelo e kotsi ea ho tšepa batho ba ikhakanyang e le basebetsi likhoebong e be ba nka lichelete tsa bona ka tšepiso ea ho ba tlela thepa ka theko e tlaase kahar’a mabenkele.

A re bareki ba na le tokelo ea ho sireletsoa ke boralikhoebo, ’me taba e ’ngoe e lokeloang ho eloa hloko ke hore masholu a sebetsa ka lihlopha ha a mang a ikhakanya e le mapolesa.

Ka selemo se seng pejana ho Paseka likhoebo tse fetang bohlano tse neng li rekisa mothamahane ho tloha Hlotse ho ea likela Peka, li ne li hapeloe chelete le majoala ka letsatsi le le leng.

Boholo ba babelaelloa bo ne bo qhautsoe ke sepolesa kamor’a hore se thunyane le babelaelloa moo ho bileng hoa timela linokoane tse ling.

“Ba ne ba kene ka lithunya re sa habola hamonate libiri tsa rona e le bosiu, ba re hatikela ka lirifi hlooho tsena ba re paqamisa faatše le molebeli, ’me ba hapa lifono le lichelete tsa rona,” ho hopola e mong oa mahlatsipa, Lefatsa Mokokoane oa Tsikoane, Leribe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *